Informatie

Informatie over de Chr. Oranjevereniging Bunchoten Spakenburg

Op 19 januari 2004 is de oprichting van Chr. Oranje Vereniging Bunschoten—Spakenburg een feit geworden.
 
Hetgeen in de statuten is vastgelegd bij notaris Minnee te Bunschoten.
 
Deze vereniging is ontstaan uit :
 
  • Chr. Oranjevereniging Wilhelmina
  • Chr. Oranje vereniging Juliana
De Chr. Oranje Vereniging Bunschoten—Spakenburg  telt 1600 gezinnen die lid zijn van de vereniging.
 
Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op de bevolking van Bunschoten—Spakenburg .
 
Maar gasten uit andere plaatsen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om met ons de feestelijkheden mee te vieren , en kunnen als zij daar behoefte aan hebben lid worden van onze vereniging.
 
 Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze ledenadministratie:
 
Ledenadministratie:
T.A.V.
J. van de Groep
Jan schoutenplantsoen 14
Spakenburg 
E-mail: jan.vandegroep@hotmail.com