1
Vlaggen, wimpels, lampionnen               

sjerpen, strikken en ballonnen

zie je overal op straat                  

als je mee naar buiten gaat       

't is een bonte mengeling          

Leve de Ko-o-ning     
 

Rood, wit, blauw en fel oranje

mutsen, jurken van veel franje

muzikanten bij ’t stadhuis

Kom nu mee en blijf niet thuis

't is een bonte mengeling

Leve de Ko-o-ning

 

Straks komt er een  parade

kinderen brengen een aubade

Iedereen is reuze blij

Kom nu mee, je hoort erbij

't is een bonte mengeling

Leve de Ko-o-ning

 

2.      Spakenburgs volkslied.

Aan het mooie IJsselmeer                                                         

Veilig bij de dijk                                                                                                             

Ligt het plaatsje Spakenburg                                                   

In haar eenvoud rijk                                                                                    

Waar men niet het stadsgewoel                                             

Door de straten hoort                                                                

Daar is mijn vaderland                                                                                

Spakenburg mijn oord  (2x)                                                     

 

Waar nog steeds de vissersvloot

Zij het dan ook klein

Varen gaat ter palingvangst

Zeebanket zo fijn

Waar 't geruis van het IJsselmeer

Zwak nog wordt gehoord

Daar is mijn vaderland

Spakenburg mijn oord  (2x)

 

Waar de frisse klederdracht

Steeds nog blijft bestaan

Ook al hebben velen reeds

Jurk en mantel aan

Waar het wijde polderland

Iedereen bekoort

Daar is mijn vaderland

Spakenburg mijn oord (2x)

   

3.      Koningsdag

Hou eens op met werken

en laat iedereen het merken                                                                  

het feest vandaag in heel het land                                                       

en we lopen dan te zingen                                                                       

kijk de kinderen eens springen                                                                              

en we zwaaien met de vlaggen in de hand                             

                                                                                                                            

Nee, je gaat je niet vervelen,   

iedereen die kan gaan spelen                                                

je kunt lopen ,of je pakt gewoon de fiets                                           

naar de kleuters gaan we kijken                             

die daar op de wagens prijken,

op de rommelmarkt, daar koop je iets voor niets

 

Refrein:

Eenmaal in het jaar

zingen wij met elkaar

van je hiep, hiep, hoera, hoera, hoera

Leve onze koning en zijn Maxima 

 Let niet op het weer 

't gaat toch om de sfeer 

Wel gefeliciteerd meneer

Een, twee, ga je mee, tjonge wat een dag

drie, vier, maak plezier, het is Koningsdag.

 

4.      Gelukkig is het land.

Gelukkig is het land                                                      

dat God de Heer beschermt                                    

als daar met moord en brand                                   

de vijand rondom zwermt                                        

en dat men meent, Hij zal                                         

't schier overwinnen al,                                                              

dat dan, dat dan, dat dan,                                         

hijzelf komt ten val.                                                     

 

Gedankt moet zijn de Heer

de God, die eeuwig leeft

dat Hij ons 't Zijner eer

deez' overwinning geeft

Wat wonder heeft de kracht

des Heren al gewrocht.

O Heer, o Heer, o Heer,

hoe groot is uw macht.

 

5.      De Zilvervloot

Heb je wel gehoord van de zilvervloot

de zilvervloot van Spanje?

Die had veel Spaanse matten aan boord

en appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein,

Piet Hein, zijn naam is klein,

zijn daden bennen groot,

zijn daden bennen groot,

die heeft gewonnen de zilveren vloot

die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot.

 

6.      LEVE DE KONING

Hoor je 's morgens de trompet                                    

kom dan heel snel uit je bed                                          

Hangt de vlag al uit het raam                                  

Ja, dat heb ik net gedaan                                                

Ook de Koning die viert mee                                        

kijk maar eens op de tv.                                          

Jongens, meisjes kom nu gauw                                      

want heel de stad is rood wit blauw  

Refrein:

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning                           

Massa's mensen op de been

Oranje is het om ons heen 

De burgemeester gaat nu praten

houd hem goed in de gaten

Uit heel veel mensenlongen 

wordt 't Wilhelmus meegezongen

Mooie tonen, niet gewoon

op fluit, viool en saxofoon

Refrein:

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

Een leuk kraampje vol met snoep

of een kleedje op de stoep

Auto's, poppen, boeken, spellen,

zoveel spullen, niet te tellen.

Lekker drinken, lekker eten,

heel gezellig, zeker weten.

Nee, niets moet en alles mag

op deze Ko-nings-dag.

Refrein:

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

7.      Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed

Den Vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood

Een prince van Oranje

ben ik vrij onverveerd

Den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd

               

Mijn schild en de betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer

Op U zo wil ik bouwen Heer

verlaat mij nimmermeer

Dat ik toch vroom mag blijven

Uw dienaar 't allen stond

De tirannie verdrijven

die mijn hart doorwondt.