Leve de Koning.

 

Vlaggen, wimpels, lampionnen                Rood, wit, blauw en fel oranje              Straks komt er een  parade

sjerpen, strikken en ballonnen                 mutsen, jurken van veel franje             kinderen brengen een aubade

zie je overal op straat                                  muzikanten bij 't stadhuis                    Iedereen is reuze blij

als je mee naar buiten gaat                        Kom nu mee en blijf niet thuis            Kom nu mee, je hoort erbij

't is een bonte mengeling                           't is een bonte mengeling                     't is een bonte mengeling

Leve de Ko-o-ning                                         Leve de Ko-o-ning                                  Leve de Ko-o-ning

 

Spakenburgs volkslied.

Aan het mooie IJsselmeer                Waar nog steeds de vissersvloot           Waar de frisse klederdracht

Veilig bij de dijk                                  het dan ook klein                                      Steeds nog blijft bestaan

Ligt het plaatsje Spakenburg            Varen gaat ter palingvangst                    Ook al hebben velen reeds

In haar eenvoud rijk                           Zeebanket zo fijn                                      Jurk en mantel aan

Waar men niet het stadsgewoel      Waar 't geruis van het IJsselmeer          Waar het wijde polderland

Door de straten hoort                        Zwak nog wordt gehoord                        Iedereen bekoort

Daar is mijn vaderland                       Daar is mijn vaderland                             Daar is mijn vaderland

Spakenburg mijn oord                       Spakenburg mijn oord                              Spakenburg mijn oord

 

Koningsdag

Hou eens op met al dat werken

en laat iedereen het merken                                                                  

het is feest vandaag in het hele land                                                   

en we lopen dan te zingen                                                                    

kijk de kinderen eens springen                                                             

en we zwaaien met de vlaggen in de hand                                        

 Refrein: 

 Eenmaal in het jaar

zingen wij met elkaar

van je hiep, hiep, hoera, hoera, hoera 

Leve onze koning en zijn Maxima 

Let niet op het weer 

't gaat toch om de sfeer 

Wel gefeliciteerd meneer 

Een, twee, ga je mee,tjonge wat een  dag

drie, vier, maak plezier, het is Koningsdag. 

 Nee, je gaat je niet vervelen,

Iedereen die kan gaan spelen

je kunt lopen ,of je pakt gewoon de fiets

naar kleuters gaan we kijken    

die daar op de wagens prijken

op de rommelmarkt, daar koop je iets voor niets

 

                                                              

 

Gelukkig is het land.

Gelukkig is het land                                                       Gedankt moet zijn de Heer

dat God de Heer beschermt                                        de God, die eeuwig leeft

als daar met moord en brand                                     dat Hij ons 't Zijner eer

de vijand rondom zwermt                                           deez' overwinning geeft

en dat men meent, Hij zal                                           Wat wonder heeft de kracht

't schier overwinnen al,                                                des Heren al gewrocht.

dat dan, dat dan, dat dan,                                          O Heer, o Heer, o Heer,

hijzelf komt ten val.                                                      hoe groot is uw macht.

                                                              

 

 

LEVEN IN EEN LAND VAN VREDE (melodie: vreugde, vreugde louter vreugde)

 Leven in een land van vrede             Wat is beter toe te wensen                       En ook onze drie prinsessen,

Hand in hand te mogen gaan,            Deze mooie Koningsdag                             bidden wij een zegen toe.

Om eendrachtig saam te leven          Dat de allerhoogste koning                        Dat de God der  voorgeslachten,

Met Oranje hoog in ’t vaan.                U de wijsheid geven mag                           zijn gena herleven doe!

 Koning Willem-Alexander,                  Koning Willem-Alexander,                          Koning Willem-Alexander,

Maxima, de koningin.                          Maxima, de koningin.                                  Maxima, de koningin.

God, schenkt U hun moed en krachten God, schenkt U hun moed en krachten  , God , schenkt u hun moed en krachten,

 Voor ons volk en hun gezin.              voor ons volk en hun gezin.                          voor ons volk en hun gezin

 

.

 

LEVE DE KONING

Hoor je 's morgens de trompet        Massa's mensen op de been               Een leuk kraampje vol met snoep

kom dan heel snel uit je bed            Oranje is het om ons heen                    of een kleedje op de stoep

Hangt de vlag al uit het raam          Heel veel kinderen op het plein,          Auto's, poppen, boeken, spellen,

Ja, dat heb ik net gedaan                 want bij de Aubade moet je zijn           zoveel spullen, niet te tellen.

Ook de Koning die viert mee           Uit heel veel mensenlongen                  Lekker drinken, lekker eten,

kijk maar eens op de tv.                   wordt 't Wilhelmus meegezongen       heel gezellig, zeker weten.

Jongens, meisjes kom nu gauw       Mooie tonen, niet gewoon                    Nee, niets moet en alles mag

want heel de stad is rood wit blauw    op fluit, viool en saxofoon                       op deze Ko-nings-dag.

 

Refrein:

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag,

leve de Ko-o-ning.

WILHELMUS

 

                Wilhelmus van Nassouwe                                          Mijn schild en de betrouwen

                ben ik van duitsen bloed                                            zijt Gij, o God mijn Heer

                Den Vaderland getrouwe                                           Op U zo wil ik bouwen Heer

                blijf ik tot in den dood                                                  verlaat mij nimmermeer

                Een prince van Oranje                                                 Dat ik toch vroom mag blijven

                ben ik vrij onverveerd                                                 Uw dienaar 't allen stond

                Den Koning van Hispanje                                            De tirannie verdrijven

                heb ik altijd geëerd                                                       die mijn hart doorwondt.